Expertné projekty

Expertné projekty realizujeme v súkromnej, štátnej aj komunálnej sfére, pričom pri projektoch odporúčame minimálne trojmesačnú spoluprácu.

Projekty pre súkromnú sféru sú zamerané na znižovanie nákladov, procesnú optimalizáciu, hodnotenie zákazníkov, reorganizáciu organizačných štruktúr, implementáciu projektového riadenia a riadenia výkonnosti.

Projekty pre štátnu sféru sú zamerané na hodnotenie výkonnosti útvarov, stanovovanie potreby ľudských zdrojov, tvorbu organizačných štruktúr a kompetenčných modelov, realizovanie prieskumov spokojnosti medzi zamestnancami a implementáciu hodnotiacich modelov.

Projekty pre komunálnu sféru sú zamerané na tvorbu hodnotenie výkonnosti útvarov, stanovovanie potreby ľudských zdrojov a tvorbu organizačných štruktúr, kompetenčných modelov, prípravu opisov pracovnej náplne, tvorbu a monitorovanie programového rozpočtu, aktualizáciu a tvorbu potrebných formulárov obce a aktualizáciu odmeňovacieho poriadku.


Pri realizácii expertných projektov uplatňujeme tieto zásady:

  1. Uprednostňujeme štíhlu organizáciu z organizačného pohľadu.
  2. Snažíme sa decentralizovať zodpovednosť najmä za plánovanie a dosahovanie výsledkov a centralizovať sledovanie výkonnosti a riadenie zdrojov z procesného pohľadu.
  3. Zakladáme si na dostatočnom a premyslenom plánovaním budúcnosti, ktorého cieľom je rýchlejšie dosahovanie výsledkov.
  4. Podporujeme kreativitu a inovácie, ako súčasť organizačnej kultúry, s cieľom identifikovať nové možnosti rozvoja organizácie.Realizácia projektov závisí od potrieb klienta. Možnosťou je zaškolenie do problematiky s následným koučingom alebo dodávka na kľúč s návrhom riešenia až po expertné vedenie implementačného projektu. Konkrétny produkt Vám radi rozpracujeme do návrhu spolupráce. Kontaktujete nás prosím na emailovej adrese info@kapart.sk.

 

 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk