Kto sme

Spoločnosť Kahan & Partners, s.r.o. (Kapart) je slovenská poradenská a vzdelávacia spoločnosť, ktorá poskytuje odbornú podporu v nasledovných oblastiach:
 

      
Realizácia expertných projektov v oblasti znižovania nákladov, procesnej optimalizácie, reorganizácie organizačných štruktúr a implementácie projektového riadenia a riadenia výkonnosti. V rámci expertných projektov sa zúčastňujeme analytickej, tvorivej aj implementačnej etapy.


Organizovanie a lektorovanie vzdelávacích podujatí, ktoré vo vyváženej forme ponúkajú osvojenie si manažérskych (tvrdých) a mäkkých zručností.


Svojim klientom pomáhame financovať expertné projekty a vzdelávacie podujatia aj prípravou a implementáciou projektov v rámci štrukturálnych nástrojov Európskej únie a iných grantových schém.
 

 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk