Nájsť vlastný zmysel je umenie

Schopnosť dosiahnuť zdravie organizácie považujeme za umenie. Za umenie, ktoré treba rozvíjať a pritom nečakať, že jedna metodika, vyrieši všetky problémy organizácie. Implementácia konkrétnej metodiky, ktorá je momentálne trendová, sa zavádza väčšinou ako samostatné manažérske cvičenie, namiesto toho, aby sa na situáciu v organizácii pozeralo z celostného pohľadu organizácie. Takéto projekty bývajú neúspešné. Či už ešte v rámci implementácie, alebo po určitom čase, kedy život v organizácii opäť nabehne do starých koľají. Investícia do projektu býva tým pádom úplne zbytočná.
 

Celostný pohľad je možné dosiahnuť analyzovaním dôvodu existencie jednotlivých organizačných jednotiek (a nákladov) a ich vzťahu k napĺňaniu stratégie firmy. Jednotlivé organizačné jednotky musia zároveň niesť zodpovednosť za monitorovanie a riadenie vlastnej organizačnej výkonnosti a za neustále zlepšovanie svojej práce. V rámci tejto činnosti potrebujú dostať odbornú podporu, tak pri osvojovaní si niektorých manažérskych techník a ako aj v rámci vytvorenia prostredia v organizácii, ktoré im umožní naučené techniky uplatniť v praxi.

 

©2009 Kahan & Partners, s.r.o., All rights reserved, WebDesign by: www.istudio.sk